Án 3 Bạch Ngọc Viền Vàng

Chỉ chứa nước trong, những chiếc ly ngự trên án 3 như một lời nhắc nhở cho quý Phật tử mỗi khi dâng nước lên ban thờ, rằng tâm của ta có thanh tịnh như nước, một trần không nhiễm hay là chưa.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
3 inch 5.5cm 7.5cm 5cm
Chất liệu

Sứ

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

3 inch