Án 3 Cát Tường Vân

Án 3 trên ban thờ Phật là nơi chứa đựng 3 chiếc ly nhỏ, trong 3 chiếc ly ấy, chỉ được chứa nước trong, không dâng trà hoặc rượu. Vì chỉ có nước mới thể hiện được hết sự tinh khiết thanh sạch và 1 tâm bình đẳng không phân biệt.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
3 inch 7cm 7cm 5.5cm
Chất liệu

Sứ

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

3 inch