Án 3 Sóng Vàng

Án 3 vững chắc trên ban thờ là dấu hiệu của những điềm lành, hạnh phúc và nguồn sống trong trẻo vĩnh hằng, trường tồn với thời gian.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
3 inch 7cm 7cm 5.5cm
Chất liệu

Sứ

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

3 inch