Án Đồng Đỏ Trơn

Án trên ban thờ thường là án 3 hoặc án 5, vì theo quan điểm của người Việt, số lẻ là số tượng trưng cho âm, cho 1 thế giới khác với thế giới thực tại ta đang sống.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
7.5 inch 3cm 20.5cm 7cm
10 inch 3cm 22.5cm 7cm
11 inch 3cm 28cm 7cm
13 inch 3cm 33cm 7cm
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Nâu

Kích Thước

10 inch , 11 inch , 13 inch , 7.5 inch