Bình Hoa Sóng Đỏ

Trên ban thờ Phật, gia tiên, bình hoa là nơi hội tụ, lưu giữ sinh khí, là kết tinh của những điều ngọt lành thơm hương từ đất trời.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
7 inch 18cm 8cm 8cm
8 inch 20cm 8.5cm 8.5cm
9 inch 23cm 10cm 10cm
10 inch 25cm 11cm 11cm
12 inch 31cm 18cm 18cm
Chất liệu

Sứ

Màu Sắc

Đỏ

Kích Thước

10 inch , 12 inch , 7 inch , 8 inch , 9 inch