Bộ Nội Thất Đồng Vàng Kim

Sắc vàng là màu sắc của ánh mặt trời, của ánh sáng trí huệ và sự giác ngộ. Chính vì vậy, bộ nội thất đồng vàng kim là một lời gửi gắm về quyết tâm tu rèn thân tâm của gia chủ.

Bộ nội thất gồm có:

  • 1 lư hương
  • 2 bình hoa
  • 2 dĩa trái cây
  • 3 chung bi
  • 1 án
  • 2 đèn phổ chiếu sen lưu ly