Bộ Nội Thất Sứ Cát Tường Vân

Theo nghĩa Hán – Việt, “cát” có nghĩa là tốt lành, còn “tường” là điều may mắn. Bộ nội thất cát tường vân được đặt trên ban thờ với mong muốn mang phước lành đến với tất cả các thành viên trong gia đình.

Bộ nội thất gồm có:

  • 1 lư hương
  • 2 bình hoa
  • 2 dĩa trái cây
  • 3 chung bi
  • 1 án 3 kèm ly
  • 2 đèn dầu
  • 2 bình sen vàng hợp kim