Bộ Nội Thất Sứ Chữ Phật

Chữ Phật được ghép lại từ chữ nhân, cung và 2 nét phiệt, cổn, ý chỉ một con người nhân ái, đã dẹp bỏ những sân si, dùng thanh kiếm của trí huệ và bao dung xua tan đi cái vô minh của loài người.

Bộ nội thất gồm có:

  • 1 lư hương
  • 2 bình hoa
  • 2 dĩa trái cây
  • 3 chung bi
  • 2 đèn sen pha lê