Bộ Nội Thất Sứ Phật Rồng

Chế tác từ sứ, chất men mịn, sáng, trong, bộ nội thất Phật rồng mang hình ảnh rồng, là linh vật đại diện cho uy quyền, sức mạnh và sự tự do, bảo vệ sự tôn nghiêm và đem lại vượng khí cho ban thờ.

Bộ nội thất gồm có:

  • 1 lư hương
  • 2 bình hoa
  • 2 dĩa trái cây
  • 3 chung bi
  • 1 án 3 kèm ly
  • 2 đèn dầu
  • 2 đèn cầu nón kinh
  • 1 chuông chữ Phật
  • 1 mõ
  • 1 xông trầm