Bộ Nội Thất Sứ Sóng Vàng

Chọn sắc vàng làm màu sắc chủ đạo, bộ nội thất sứ sóng vàng mang ý nghĩa chiêu tài, đem lại sự tươi mới, hạnh phúc cùng nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ.

Bộ sản phẩm gồm có:

  • 1 lư hương
  • 2 bình hoa
  • 2 dĩa trái cây
  • 3 chung bi
  • 1 án 3 kèm ly
  • 2 đèn dầu
  • 2 đèn sen lưu ly trắng