Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Đồng Áo Vẽ Truyền Thống

Vẻ đẹp chân chính không phải là vẻ đẹp thuộc về diện tướng bên ngoài. Vẻ đẹp chân chính toát ra từ sự chân thành, cảm thông, tấm lòng bao dung và trí huệ vô biên.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40cm 23cm 23cm
19 inch 48cm 25cm 25cm
26 inch 66cm 40cm 40cm

 

Chất liệu

Đồng

Kích Thước

16 inch , 19 inch , 26 inch

Màu Sắc

Đa sắc