Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Vi Tiếu Đồng Áo Vẽ Truyền Thống

Bồ Tát là một thuật ngữ được phiên âm từ tiếng Phạn Bodhisattva hay Bồ đề tát đỏa trong Hán-Việt, có thể được hiểu là “Một người có trí tuệ Bát Nhã” hoặc “Một người có bản chất giác ngộ”.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40cm 24cm 24cm
19 inch 48cm 28cm 28cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

16 inch , 19 inch

Màu Sắc

Đa sắc