Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Thạch Anh Vàng Gấm

Sắc vàng nhẹ nhàng thanh thoát như tia nắng của một buổi ban mai, tôn tượng Bồ Tát Đại Thế Chí chế tác từ Thạch Anh Vàng mang năng lượng của trí huệ, của một sự khởi đầu tươi mới và tràn đầy hy vọng

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30 cm 19 cm 16 cm
16 inch 40 cm 24 cm 22 cm
19 inch 48 cm 28 cm 26 cm
26 inch 68 cm 40 cm 36 cm
Chất liệu

Thạch Anh Vàng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

12 inch , 16 inch , 19 inch , 26 inch