Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Thạch Anh Vàng Gấm Áo Phủ

Là vị Bồ Tát bên cạnh Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Thế Chí là vị Bồ Tát đại diện cho trí huệ. Bằng ánh sáng của sự minh triết, Người soi rọi khắp nhân gian, giúp chúng sanh khắp mười phương thế giới thoát khỏi khổ đau, đạt thành tựu quả Bồ Đề.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30 cm 18 cm 18 cm
16 inch 40 cm 23 cm 23 cm
19 inch 48 cm 27 cm 27 cm
Chất liệu

Thạch Anh Vàng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

12 inch, 16 inch, 19 inch