Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Thếp Vàng

Thông minh là năng lực của con người, còn trí huệ lại là cảnh giới của tâm hồn. Người thông minh thì nhiều, nhưng người có được trí huệ lại chẳng có mấy ai. Thông minh là do trời sinh, thường dựa vào tai mắt, còn trí huệ lại xuất phát từ tâm, có được nhờ sự rèn dũa không ngừng.
************************************************************************
Việc khó nhất khi tạo tác một tôn tượng chính là thể hiện được thần sắc của các vị Phật và Bồ Tát. Trải qua hơn 10 giai đoạn khác nhau trước khi hoàn thành, tôn tượng Bồ Tát Đại Thế Chí toát lên nét điềm tĩnh, trí huệ sáng ngời, sống động như chính Ngài đang thiền định giữa gian phòng.