Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Vi Tiếu Đồng Pháp Lam

Khi đo lường bản thân bằng vẻ đẹp hình thức thì giá trị con người sẽ giảm dần theo thời gian. Ngược lại, người biết vun bồi vẻ đẹp trí tuệ, phẩm hạnh thì càng ngày giá trị bản thân càng được nâng cao.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 48cm 29cm 29cm
26 inch 68cm 40cm 40cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

19 inch , 26 inch

Màu Sắc

Đa sắc