Tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương Áo Vẽ

Là vị Bồ Tát cai quản chốn địa phủ, hạnh nguyện lớn nhất của Bồ Tát Địa Tạng Vương chính là một ngày kia không còn bất cứ một linh hồn u muội nào phải chịu cảnh đoạ đày ở chốn này, khi ấy Ngài mới chứng ngộ thành Phật.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 47 cm 28 cm 28 cm
24 inch 60 cm 36 cm 26 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Nâu

Kích Thước

19 inch, 24 inch