Tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương Đề Thính Cổ Điển Đồng Áo Vẽ

Linh vật Đề Thính của Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương được xem là linh vật có thính giác tốt nhất trong Tam giới, giúp Ngài nghe rõ mọi thanh âm, phân biệt thật giả đúng sai.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 68cm 48cm 29cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

29 inch

Màu Sắc

Đa sắc