Tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương Đồng Cẩn Đá Thếp Vàng

Như ý châu là bảo vật gắn liền với Bồ Tát Địa Tạng Vương, có tác dụng soi sáng cõi địa phủ u minh, dẫn đường cho những linh hồn u mê, lầm đường lạc lối.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40cm 26cm 26cm
19 inch 48cm 33cm 33cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

16 inch, 19 inch

Màu Sắc

Vàng