Tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương Đồng Cẩn Đá Thếp Vàng

Như ý châu là bảo vật gắn liền với Bồ Tát Địa Tạng Vương, có tác dụng soi sáng cõi địa phủ u minh, dẫn đường cho những linh hồn u mê, lầm đường lạc lối.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40cm 26cm 26cm
19 inch 48cm 33cm 33cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

16 inch , 19 inch

Màu Sắc

Vàng