Tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương Lưu Ly Hổ Phách

Theo quan niệm của nhiều Phật tử, việc thờ phụng Bồ Tát Địa Tạng Vương không chỉ mong an lành cho bản thân, mà mục đích chính là để thỉnh nguyện sự siêu thoát cho những người thân đã qua đời.

Chất liệu

Lưu Ly

Màu Sắc

Hổ Phách

Kích Thước

4.5 inch