Tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương Vi Tiếu Đồng Pháp Lam

Tích trượng là 1 trong 18 pháp khí của nhà tu hành Phật giáo. Theo tích xưa, chư Phật đi khất thực thường mang theo cây tích trượng với ý nghĩa dẹp bỏ những u minh cản trở bước chân các Ngài.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 48cm 29cm 29cm
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Đa sắc

Kích Thước

19 inch