Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Áo Vẽ

Mỗi pháp khí gắn liền với các vị Phật và Bồ Tát luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Nhành dương liễu trên tay phải Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu tượng của đức nhẫn nhục. Nhành dương liễu vừa mềm vừa dẻo, gió lay thì nương, đứng gió lại im lìm. Nếu cứng rắn như gỗ lim gỗ trắc, gió mạnh ắt sẽ gãy, còn cành dương liễu chỉ nhẹ nhàng buông theo chiều gió như một cơ duyên, nhưng cũng không hề đánh mất đi bản thân mình

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 23 cm 23 cm
19 inch 48 cm 27 cm 27 cm
26 inch 68 cm 37 cm 36 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Kích Thước

16 inch , 19 inch , 26 inch