Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Áo Vẽ Nâu

Nguyện Thứ Ba:

Ta Bà ứng hiện
Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan oan tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

-Bồ Tát Quán Thế Âm đại nguyện-

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 47cm 28cm 28cm
24 inch 60cm 36cm 36cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Nâu

Kích Thước

19 inch, 24 inch