Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Áo Vẽ Phủ Nâu

Trong tâm khảm người Việt, hình ảnh Đức Bồ Tát Quán Thế Âm luôn gắn liền với Tịnh Thuỷ Bình và nhành dương liễu. Bình là tâm, mà thuỷ cũng là tâm, khác chăng bình là chủ sự của tâm, còn thuỷ là dụng của tâm. Tịnh thuỷ bình chính là mang ý chỉ về một tâm thanh tịnh, an bình

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30 cm 18 cm 18 cm
16 inch 40 cm 23 cm 23 cm
19 inch 48 cm 27 cm 27 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Kích Thước

12 inch , 16 inch , 19 inch