Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Bảo Thiện Áo Vẽ

Hoa sen màu đỏ là biểu trưng cho bản chất nguyên thuỷ của trái tim, là loài hoa của tình yêu thương vô điều kiện. Hình ảnh đoá hoa sen đỏ nhẹ nhàng đỡ lấy bàn chân Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là một hình ảnh ẩn dụ khéo léo về tấm lòng từ bi và hạnh nguyện rộng lớn của Người

Kích Thước Cao Ngang Sâu
36 inch 88 cm 40 cm 27 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Kích Thước

36 inch