Bồ Tát Quán Thế Âm Đa Sắc Sóng Sen

Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

12 inch, 16 inch, 19 inch, 26 inch

Nguyện Thứ Sáu:

Thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương xót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.

– Bồ Tát Quán Thế Âm đại nguyện –

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30cm 19cm 16cm
16 inch 41cm 24cm 22cm
19 inch 50cm 28cm 26cm
26 inch 68cm 40cm 36cm