Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Đồng Áo Vẽ Truyền Thống

Khi truyền bá qua các quốc gia, Phật giáo có sự giao thoa với văn hoá địa phương, xuất hiện những hình tượng gần gũi, giúp người dân dễ chấp nhận. Bồ Tát Quán Thế Âm là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, dù có đi qua bao nhiêu nơi thì gốc rễ của giáo pháp vẫn không hề thay đổi.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40cm 23cm 23cm
19 inch 48cm 25cm 25cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

16 inch , 19 inch

Màu Sắc

Đa sắc