Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lưu Ly Hổ Phách

Y phục của các bậc tu hành thường mang sắc vàng, là màu sắc của Niệm căn, có ý nhắc nhớ người tu hành ghi nhớ những điều cần thực hành trong quá trình tu tập, gồm: niệm thí, niệm giới và niệm thiên.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
11 inch 25cm 15cm 13cm
Màu Sắc

Hổ Phách

Kích Thước

11 inch

Chất liệu

Lưu Ly