Bồ Tát Quán Thế Âm Lưu Ly Trắng

Chất liệu

Lưu Ly

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

7 inch

Trong Phật giáo, màu trắng biểu trưng cho sự giải thoát khỏi không gian và thời gian, không còn mắc mứu ràng buộc. Đây cũng là một trong 5 màu trên lá cờ Ngũ sắc của nhà Phật.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
7 inch 20cm 14cm 14cm