Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lưu Ly Trắng

Trong Phật giáo, màu trắng biểu trưng cho sự giải thoát khỏi không gian và thời gian, không còn mắc mứu ràng buộc. Đây cũng là một trong 5 màu trên lá cờ Ngũ sắc của nhà Phật.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
7 inch 20cm 14cm 14cm
Chất liệu

Lưu Ly

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

7 inch