Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Niệm Châu Đồng Cẩn Đá Thếp Vàng

Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được thờ phụng rộng rãi bậc nhất ở Việt Nam. Hình ảnh Ngài có nhiều nét tương đồng với hình ảnh một người Mẹ hiền từ bao dung, luôn sẵn sàng che chở cho đàn con thơ dại chẳng ngại gian lao.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
36 inch 92cm 30cm 28cm

 

Chất liệu

Đồng

Kích Thước

36 inch

Màu Sắc

Vàng