Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Phổ Quang Đồng Cẩn Đá Thếp Vàng

Theo các điển tích Phật giáo, Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát có rất nhiều ứng thân, tuỳ duyên mà thị hiện cứu độ chúng sanh. Tuy nhiên, dù được khắc hoạ trong hình tướng nào, tôn tượng Ngài luôn toát lên vẻ từ bi, ấm áp.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
108 cm 108cm 68cm 43cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

108cm

Màu Sắc

Vàng