Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thạch Anh Vàng Gấm

“Quán” có nghĩa có quán chiếu, soi xét, “Thế” tức thế giới, nhân gian. Bồ Tát Quán Thế Âm chính là vị Bồ Tát luôn lắng nghe mọi âm thanh trên khắp cõi ta bà, phù hộ cho chúng sanh cùng khổ mỗi khi họ phát niệm hồng danh của Người.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30 cm 19 cm 16 cm
16 inch 40 cm 23 cm 23 cm
19 inch 48 cm 28 cm 26 cm
26 inch 68 cm 40 cm 36 cm
Chất liệu

Thạch Anh Vàng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

12 inch, 16 inch, 19 inch, 26 inch