Bộ Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiền Định Đồng Thếp Vàng

Tiên Đồng – Ngọc Nữ hay còn được gọi là Thiện Tài Đồng Tử và Tiểu Long Nữ là hai đệ tử của Bồ Tát Quán Thế Âm. Theo quan niệm dân gian, Tiên Đồng – Ngọc Nữ mang ý nghĩa đem lại may mắn, bình an và phước lành cho mọi nhà.

Tôn Tượng Kích Thước Cao Ngang Sâu
Bồ Tát Quán Thế Âm 26 inch 66cm 61cm 28cm
Tiên Đồng – Ngọc Nữ 19 inch 48cm 18cm 18cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

26 inch

Màu Sắc

Vàng