Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiền Định Pháp Lam

Thiền định, hay trước đây được gọi là tu tư, tức là tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất, quan sát, chiêm nghiệm mà không có bất cứ một ý niệm phán xét, đánh giá nào.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 48cm 42cm 19cm
26 inch 68cm 63cm 29cm
       
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

26 inch, 108cm

Màu Sắc

Đa sắc