Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiền Định Trắng Tụ Hoa

Tinh khiết, thánh thiện, màu trắng còn được xem là màu sắc của sự hoàn thiện. Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm chế tác từ đá nhân tạo với sắc trắng chủ đạo là biểu tượng của sự gần gũi, giản đơn và cảm giác an toàn chở che

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 68 cm 55 cm 23 cm
36 inch 88 cm 68 cm 32 cm
42 inch 108 cm 95 cm 43 cm
50 inch 128 cm 103 cm 46 cm
66 inch 170 cm 165 cm 70 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

26 inch, 36 inch, 42 inch, 50 inch, 66 inch