Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Trắng

Màu trắng là sắc màu của sự thanh khiết vô nhiễm, cũng chính là sắc áo xuất hiện nhiều nhất trong các ứng thân thị hiện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngự trên liên toà, tay phải nâng nhành dương liễu, tay trái ban nước Cam Lồ, dù đi khắp nơi đâu, ánh mắt Ngài vẫn không ngừng hướng xuống nơi chúng sanh cùng khổ

Kích Thước Cao Ngang Sâu
42 inch 120 cm 40 cm 40 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

42 inch