Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Vi Tiếu Đồng Thếp Vàng

Bồ Tát đều là những vị vì chúng sanh mà không quản ngại gian lao, nguyện cứu rỗi hết tất thảy mới chứng ngộ thành Phật, vì chúng sanh mà tồn tại. Chính vì vậy, các Ngài luôn nhận được sự tôn kính và ngưỡng vọng, là đối tượng để đại đa số Phật tử hướng đến mà cầu nguyện.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40cm 24cm 24cm
19 inch 48cm 28cm 28cm
26 inch 68cm 40cm 40cm

 

Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

16 inch , 19 inch , 26 inch