Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Viền Vàng Lưu Ly Hổ Phách

Là hiện thân của tấm lòng từ bi, tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lưu ly mang sắc cam hổ phách, được xem là sắc màu của sự trường thọ, mang lại phúc lạc và sức khoẻ cho mọi người.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
9 inch 24cm 16cm 13cm
Chất liệu

Lưu Ly

Kích Thước

9 inch

Màu Sắc

Hổ Phách