Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Viền Vàng Lưu Ly Trắng

Trong tất cả các màu sắc của tự nhiên thì màu trắng là màu đặc biệt nhất. Gộp tất các các tia sáng với các màu khác nhau lại, ta được màu trắng. Khi phân tách một tia sáng màu trắng, ta cũng thu được tất cả các màu. Có thể nói, màu trắng sinh ra các màu, và cũng được tạo thành từ các màu.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
9 inch 24cm 16cm 13cm
Chất liệu

Lưu Ly

Kích Thước

9 inch

Màu Sắc

Trắng