Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Viền Vàng Lưu Ly Xanh Dương

Xanh dương là một trong 5 màu hiện diện trên lá cờ Ngũ sắc của Phật giáo. Đây là sắc màu tượng trưng cho tình yêu thương, hoà bình và lòng bác ái.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
9 inch 24cm 16cm 13cm
Chất liệu

Lưu Ly

Kích Thước

9 inch

Màu Sắc

Xanh Dương