Tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Đồng Thếp Vàng

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là một vị Bồ Tát có nghìn mắt nghìn tay. Chính vì thương xót chúng sanh cùng khổ, Người đã phát nguyện và tự hoá thân, trở thành nghìn mắt nghìn tay để có thể quán chiếu hết thảy mọi việc lớn nhỏ, thấu hiểu sâu sắc những muộn phiền của chúng sinh nơi thế gian.

Kích Thước Cao  Ngang Sâu
19 inch 48cm 31cm 31cm
26 inch 71cm 42cm 42cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

19 inch, 26 inch

Màu Sắc

Vàng