Bộ Tượng Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền Áo Vẽ

Luôn ở bên cạnh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho trí huệ và từ bi, là hai phẩm chất mà một người Phật tử luôn cần rèn luyện để đạt được, dù là thiếu một trong hai cũng đều không thể tiến bước trên con đường tu tập.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 32 cm 19 cm
19 inch 48 cm 41 cm 24 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Cam

Kích Thước

16 inch, 19 inch