Tượng Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền Cổ Điển Đồng Áo Vẽ

Dù cầm gương báu trên tay nhưng sắc diện Bồ Tát Văn Thù vẫn toát lên vẻ hiền hoà trầm tĩnh. Thanh gươm của Ngài là một pháp phí không mang tính sát thương, ngược lại, thanh gươm ấy có tác dụng chặt đứt xiềng xích đang trói buộc những con người ngu muội.

Linh thú của Bồ Tát Phổ Hiền là một con voi trắng – hình tượng gắn bó chặt chẽ với Phật giáo. Hình ảnh những chú voi to lớn là biểu tượng của sức mạnh tâm thức – điều đầu tiên mà một người cần kiểm soát được khi bước vào con đường tu tập.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 68cm 48cm 30cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

26 inch

Màu Sắc

Đa sắc