Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền Đồng Cẩn Đá Thếp Vàng

Trong Phật giáo Đại Thừa, đôi khi các vị Phật và Bồ Tát được khắc hoạ đang cưỡi trên những linh thú. Mỗi linh thú ấy đều là hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng cho những thói xấu mà con người cần khắc chế để đạt đến Giác Ngộ.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 66cm 40cm 24cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

26 inch

Màu Sắc

Vàng