Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền Lưu Ly Hổ Phách

Chất liệu

Lưu Ly

Màu Sắc

Hổ Phách

Kích Thước

11 inch

Được khắc hoạ trong hình tướng uy nghi, oai dũng, bộ tôn tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Phổ Hiền mang ý nghĩa khắc chế lục căn, làm chủ tâm trí, đem lại sự sáng suốt và thanh tịnh.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
11 inch 28cm 26cm 13cm