Tượng Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền Thếp Vàng

Voi trắng sáu ngà, linh thú nâng đỡ Đức Bồ Tát Phổ Hiền là hình ảnh tượng trưng cho lục căn đã chuyển thành sáu ngà, giúp Ngài đạt vô vàn công đức nhờ tu theo lời Phật. Voi là loài có khả năng chở nặng đi ngược dốc không gì chướng ngại. Sức mạnh của voi nêu biểu bất tư nghì lực, hàng phục tất cả những việc khó làm.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40cm 32cm 19cm
19 inch 48cm 41cm 24cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

16 inch, 19 inch