Chung Bi Sóng Đỏ

Chất liệu

Sứ

Màu Sắc

Đỏ

Kích Thước

3.5 inch, 4 inch, 4.5 inch, 5 inch

Muối là một trong 3 vật phẩm được dâng lên trong chung bi, biểu trưng cho sự trong sạch, sự mạnh mẽ và hưng thịnh.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
3.5 inch 8cm 7cm 7cm
4 inch 10.5cm 9.5cm 9.5cm
4.5 inch 11cm 10cm 10cm
5 inch 12cm 11.5cm 11.5cm