Cùng với tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Quan Thánh Đế Quân và Mẹ Sanh – Cửu Thiên Huyền Nữ, An Gia là gói được thiết kế dành cho chung cư hoặc nhà phố, bảo vệ và đem lại sự bình an, phù trợ các thành viên trong gia đình luôn khoẻ mạnh, thuận hoà.

Bộ sản phẩm gồm có:

  • Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Trắng Áo Phủ 19”
  • Tôn tượng Quan Thánh Đế Quân Trắng 16”
  • Tôn tượng Mẹ Sanh – Cửu Thiên Huyền Nữ Trắng 16”
  • Nội thất thờ cúng: 1 bàn cặp chân san gỗ anh đào, 1 lư hương Phật rồng 6”, 2 bình hoa Phật rồng 9”, 2 mâm bồng (dĩa trái cây) Phật rồng 7”, 2 đèn dầu Phật rồng nhỏ, 3 chung bi Phật rồng nhỏ, 1 bình xông trầm Phật rồng, 1 án Phật rồng, 3 ly Phật rồng, 1 mõ 4”, 1 chuông chữ Phật 4”, 2 đèn cầu nón kinh 13”

Sản Phẩm

1 mau nau

Chi tiết sản phẩm

1 mau nau

Sản Phẩm Liên Quan

1 mau nau

Gian thờ tương tự