Chung Bi

Chung Bi

Chung bi hay còn được gọi là choé bầy thường có cấu tạo chia ra 3 phần rõ rệt: nắp – thân – chân, là nội thất thờ được mô phỏng lại từ hình dáng khạp đựng gạo của ông bà ta từ ngàn xưa.

Với quan niệm cuộc sống ở thế giới siêu hình cũng giống như thế giới trần gian, chung bi trên ban thờ thường chứa gạo, muối và nước trong, là 3 vật phẩm quan trọng trong cuộc sống của con người. Đồng thời, những vật phẩm ấy cũng là biểu trưng cho sức mạnh, sự ấm no và thanh tấy, nguyên sơ thuần khiết.

Chung Bi

Liên hệ

Chung Bi

Liên hệ

Chung Bi

Liên hệ

Chung Bi

Liên hệ

Chung Bi

Liên hệ

Chung Bi

Liên hệ

Chung Bi

Liên hệ

Chung Bi

Liên hệ