Đèn Dầu Và Đèn Cầy

Đèn Dầu Và Đèn Cầy

Chiếc đèn dầu được đặt trên ban thờ với vai trò chính là giữ ánh sáng, lấy lửa để thắp nhang, nhất là vào những dịp lễ Tết, cúng giỗ hay những ngày quan trọng, vừa tạo thêm vẻ trang nghiêm ấm áp cho ban thờ.

Trên ban thờ, đèn dầu là nơi hội tụ sinh khí. Theo quan niệm dân gian, lửa đại diện cho hành hoả, góp phần cân bằng âm dương ngũ hành. Chính sự cân bằng nơi ban thờ thiêng liêng mới có thể đem lại một cuộc sống bình an và bền vững.

Đèn Dầu Và Đèn Cầy

Đèn Dầu Ngọc Đồng Vàng

Đèn Dầu Và Đèn Cầy

Liên hệ

Đèn Dầu Và Đèn Cầy

Liên hệ

Đèn Dầu Và Đèn Cầy

Liên hệ

Đèn Dầu Và Đèn Cầy

Liên hệ

Đèn Dầu Và Đèn Cầy

Liên hệ

Đèn Dầu Và Đèn Cầy

Liên hệ

Đèn Dầu Và Đèn Cầy

Liên hệ

Đèn Dầu Và Đèn Cầy

Liên hệ